Kvalitetsjournalistik när, var och hur du vill

Välj det paket som passar dig bäst!

HBL Premium

unika artiklar varje dag

6,90
euro/mån
Köp nu
 • Premium
  Alla artiklar på hbl.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

HBL 365

första månaden1€

14,90
euro/mån
Köp nu
 • e-tidningar
  HBL, Västra Nyland, Östnyland

 • Nyhetsflöde & pushnotiser
  HBL, Västra Nyland, Östnyland

 • Alla artiklar inkl. premium
  HBL, Västra Nyland, Östnyland

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

7dagar med papper

39,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen måndag-söndag

 • HBL365 nyhetsapp
  e-tidning, nyhetsflöde, pushnotiser

 • eHBL
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Premium
  Alla artiklar på hbl.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

3dagar med papper

29,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen fredag-söndag

 • HBL365 nyhetsapp
  e-tidning, nyhetsflöde, pushnotiser

 • eHBL
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Premium
  Alla artiklar på hbl.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

1dag med papper

25,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen söndagar

 • HBL365 nyhetsapp
  e-tidning, nyhetsflöde, pushnotiser

 • eHBL
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Premium
  Alla artiklar på hbl.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

VN Premium

Alla dagar digitalt

6,90
euro/mån
Köp nu
 • eVN
  e-tidningen för mobil, surfplatta och dator

 • Premium
  Alla artiklar på vastranyland.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

Västra Nyland

2dagar med papper

17,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen tisdag & fredag

 • eVN
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Premium
  Alla artiklar på vastranyland.fi

Västra Nyland + HBL

2+5dagar med papper

39,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Västra Nyland 2 dagar & HBL 5 dagar

 • HBL365 nyhetsapp
  e-tidning, nyhetsflöde, pushnotiser

 • eHBL & eVN
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Premium
  Alla artiklar på vastranyland.fi och hbl.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

ÖN Premium

Alla dagar digitalt

6,90
euro/mån
Köp nu
 • eÖN
  e-tidningen på mobil, surfplatta och dator

 • Premium
  Alla artiklar på ostnyland.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

Östnyland

2dagar med papper

17,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen tisdag & fredag

 • eÖN
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Premium
  Alla artiklar på ostnyland.fi

Östnyland + HBL

2+5dagar med papper

39,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Östnyland 2 dagar & HBL 5 dagar

 • HBL365 nyhetsapp
  e-tidning, nyhetsflöde, pushnotiser

 • eHBL & eÖN
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Premium
  Alla artiklar på ostnyland.fi och hbl.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

Testa appen HBL 365
första månaden –
bara en euro!

Mata in din e-post här för att börja

Är du redan registrerad hos oss?
Använd då den e-posten!

Företagsbeställning?

Vill du prenumerera för ett företag? Ta i så fall kontakt med vår kundservice, via pren@hbl.fi eller 09-1253 500

Vill du prenumerera för ett företag? Ta i så fall kontakt med vår kundservice, via pren@vastranyland.fi eller 09 1253 500

Vill du prenumerera för ett företag? Ta i så fall kontakt med vår kundservice, via pren@ostnyland.fi eller 020 7569 650

Vill du prenumerera för ett företag? Ta i så fall kontakt med vår kundservice, via pren@ksfmedia.fi eller 019 312 140