Kvalitetsjournalistik när, var och hur du vill

Välj det paket som passar dig bäst!

HBL Total

måndag till söndag

7dagar med papper

37,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen måndag-söndag

 • HBL365 nyhetsapp

  e-tidning, nyhetsflöde, pushnotiser
 • eHBL
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Alla artiklar
  hbl.fi, vastranyland.fi, ostnyland.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

HBL Helg

fredag till söndag

3dagar med papper

27,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen fredag-söndag

 • HBL365 nyhetsapp
  e-tidning, nyhetsflöde, pushnotiser

 • eHBL
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Alla artiklar
  hbl.fi, vastranyland.fi, ostnyland.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

HBL Söndag

söndag

1dag med papper

25,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen söndagar

 • HBL365 nyhetsapp
  e-tidning, nyhetsflöde, pushnotiser

 • eHBL
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Alla artiklar
  hbl.fi, vastranyland.fi, ostnyland.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

HBL 365

digitalt endast

första månaden1€

14,90
euro/mån
Köp nu
 • e-tidningar
  HBL, Västra Nyland, Östnyland

 • HBL Morgon & HBL Kväll
  digital utgåva

 • Nyhetsflöde & pushnotiser
  HBL, Västra Nyland, Östnyland

 • Alla artiklar
  hbl.fi, vastranyland.fi, ostnyland.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

Västra Nyland

tisdag och fredag

2dagar med papper

14,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen tisdag & fredag

 • eVN
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Alla artiklar
  hbl.fi, vastranyland.fi, ostnyland.fi

Västra Nyland + HBL

måndag till söndag

2+5dagar med papper

37,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Västra Nyland 2 dagar & HBL 5 dagar

 • HBL365 nyhetsapp
  e-tidning, nyhetsflöde, pushnotiser

 • eHBL & eVN
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Alla artiklar
  hbl.fi, vastranyland.fi, ostnyland.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

eVN

e-tidning

Alla dagar digitalt

6,90
euro/mån
Köp nu
 • eVN
  e-tidningen för mobil, surfplatta och dator

 • Alla artiklar
  hbl.fi, vastranyland.fi, ostnyland.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

Östnyland

tisdag och fredag

2dagar med papper

14,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen tisdag & fredag

 • eÖN
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Alla artiklar
  hbl.fi, vastranyland.fi, ostnyland.fi

Östnyland + HBL

måndag till söndag

2+5dagar med papper

37,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Östnyland 2 dagar & HBL 5 dagar

 • HBL365 nyhetsapp
  e-tidning, nyhetsflöde, pushnotiser

 • eHBL & eÖN
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Alla artiklar
  hbl.fi, vastranyland.fi, ostnyland.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

eÖN

e-tidning

Alla dagar digitalt

6,90
euro/mån
Köp nu
 • eÖN
  e-tidningen på mobil, surfplatta och dator

 • Alla artiklar
  hbl.fi, vastranyland.fi, ostnyland.fi

 • Digitalt månadsbrev
  Nyheter & förmåner

Loviisan Sanomat

tisdag och fredag

2dagar med papper

12,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen tisdag & fredag

 • e-tidningen
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Alla artiklar
  loviisansanomat.net

LS digi

e-tidning

Allt digitalt innehåll

6,90
euro/mån
Köp nu
 • e-tidningen
  e-tidningen mobil, surfplatta och dator

 • Alla artiklar
  loviisansanomat.net

Hangötidningen

torsdag

Papper en gång per vecka

5,90
euro/mån
Köp nu
 • Papperstidningen
  Tryckta tidningen på torsdagen

 • e-tidningen
  Hangö tidningen e-tidning

 • Alla artiklar
  hangotidningen.fi

HT digitalt

e-tidning

Allt digitalt innehåll

2,50
euro/mån
Köp nu
 • e-tidningen
  Hangö tidningen e-tidning

 • Alla artiklar
  hangotidningen.fi

Testa appen HBL 365
första månaden –
bara en euro!

Mata in din e-post här för att börja

Är du redan registrerad hos oss?
Använd då den e-posten!

Företagsbeställning?

Vill du prenumerera för ett företag? Ta i så fall kontakt med vår kundservice, via pren@hbl.fi eller 09-1253 500

Vill du prenumerera för ett företag? Ta i så fall kontakt med vår kundservice, via pren@vastranyland.fi eller 019 222 866

Vill du prenumerera för ett företag? Ta i så fall kontakt med vår kundservice, via pren@ostnyland.fi eller 020 7569 650

Vill du prenumerera för ett företag? Ta i så fall kontakt med vår kundservice, via pren@ksfmedia.fi eller 019 312 140

Vill du prenumerera för ett företag? Ta i så fall kontakt med vår kundservice, via tilaukset@lovari.fi eller 019 532701